24 марта 2006г, дайв-центр Поток, Мини-сафари.

24 марта 2006 года 

Египет, Хургада с 11 по 18 марта 2006 г.